لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 فوزیه عبدولی لرستان 131240 --------
0 شاهین زالی لرستان 111674 36728063
0 بهنود مومنی چلکی خوزستان 125739 --------
0 احمد نصیمی هرمزگان 120124 --------
0 سعید رحیمی هرمزگان 129505 --------
0 محمد طاها آزادی کهگیلویه و بویر احمد 126958 --------
0 لهراسب کیامرثی فارس 132861 --------
0 سید احمد حسینی هرمزگان 132848 --------
0 نورا زارعی هرمزگان 105554 36709093
0 محمد خردجو هرمزگان 130786 --------
0 ایمان مرادی بوشهر 128129 --------
0 عقیل هنرمند فارس 106947 32768273
0 سیدامین زارعیان فارس 128608 42797640
0 ایلیا عباس نژادبندری هرمزگان 130566 --------
0 صنعان افروشه هرمزگان 130467 --------
0 علی عابری هرمزگان 127825 --------
0 نیوشا عابدی هرمزگان 114063 36756385
0 احمد پلوان هرمزگان 129940 --------
0 ماهان عهد قدیمی فراعینی بوشهر 131391 --------
0 جانان جوانمردی فارس 112481 --------