لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 هادی شکوهی خوبانی خوزستان 104680 36705063
0 علی قدسی خوزستان 128272 --------
0 نرگس سلحشوری خوزستان 106996 32767188
0 علیرضا کمالی پور البرز 132367 --------
0 پویا حسین نژاد خوزستان 124577 --------
0 آرین مردانی خوزستان 128194 --------
0 رایان آروان لرستان 128590 --------
0 محمدمتین شاهین ورنوسفادرانی خوزستان 128275 --------
0 امین کوه گیوی خوزستان 123044 --------
0 احسان قربانی خوزستان 132605 --------
0 پدرام مستوفی خوزستان 130342 --------
0 سید علی موسوی لرستان 132067 42704537
0 مهیار محمد موسایی خوزستان 132212 42770513
0 مرضیه علی مردانی چهار محال و بختیاری 108543 32795459
0 امیرضا چرومی خوزستان 129125 --------
0 زینب مکوندی خوزستان 117750 --------
0 ماهان جهانی خوزستان 122203 --------
0 محیا پارسازاده خوزستان 128446 --------
0 حسن رضائی حاجی ور خوزستان 112826 --------
0 اهورا قائدی خوزستان 128232 --------