لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 هانا عقیلی سمنان 129839 --------
0 امید پاکزادیان سمنان 130819 --------
0 مریم عباس پور سرشگی تهران 7998 22515356
0 روح الله کرداری یامچی قم 118094 --------
0 محمد طاها رحمانی قم 126382 --------
0 شهرام ناصری آدینه وند قم 130702 --------
0 کسری ابراهیم زاده البرز 131861 --------
0 رونیکا زارعی البرز 131839 --------
0 امیر محمد جباری خورده بلاغ البرز 132034 42741033
0 سید محمد آیین مهدیان البرز 131708 428044185
0 محمد متین ارجمند نیا قم 124284 --------
0 امیررضا عامری سمنان 109782 36700142
0 سید محمد حسینی سمنان 131426 --------
0 سید محمد آرمین هاشمی تهران 110396 --------
0 علی محمدعلی البرز 35445 22579060
0 غلامرضا کریمی فر سمنان 11196 22529403
0 دانیال بنکدار تهران 122915 42705282
0 حسن رنج بر تهران 115472 36756300
0 طاها روستا نوحدانی تهران 107870 32775091
0 مائده کرمی فرد تهران 128457 --------