لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 ایلیا قاسمی مرکزی 123468 --------
0 سمیرا صادقی کردستان 106860 32718802
0 مائده معروفی کردستان 129219 --------
0 زانا شامحمدنژاد کردستان 116275 --------
0 سینا فروزنده لرستان 128415 --------
0 آرین آتش فراز تهران 34050 22553673
0 علی باقری هارونی مازندران 130230 --------
0 امیر عباس رئوفی سوسهابی البرز 131916 --------
0 لیلا رضوانی نیا زنجان 100983 --------
0 غزل قلندری تهران 115418 --------
0 ماهان عبداللهی آذربایجان شرقی 122254 --------
0 محمد خدری البرز 132081 --------
0 علی اصغر سلگی تهران 122913 12522643
0 هستی غلامی تهران 123513 --------
0 سبحان دولتی مقدم مازندران 129212 --------
0 دلارام مهدوی کیا البرز 114781 --------
0 سید مهدی هاشمی خراسان رضوی 104076 --------
0 مبینا مرادی البرز 131838 --------
0 یزدان پارسا مقدم تهران 116020 --------
0 حسام خیرخواه سمنان 132673 --------