لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 عصمت گوشه ای عراقی خوزستان 113867 --------
0 امیرعلی ذوالفقاری مرکزی 121878 --------
0 مهیار محمدزاده مرکزی 128682 --------
0 متینه نحوی مرکزی 8130 12573671
0 شهراد زکی مرکزی 128788 --------
0 مهدی یار کریم علمدار البرز 131822 --------
0 ابوالفضل صیادی تهران 114395 --------
0 مرتضی دالائی مرکزی 26514 22540105
0 امیر حسین عبدی مرکزی 111357 36717231
0 فرشته کرمی مرکزی 124719 --------
0 رهام عمید مرکزی 128413 42728479
0 فریدون لطفی کردستان 125337 --------
0 نیلا بشیری البرز 131921 --------
0 ژیوان پوینده کردستان 119754 --------
0 رونیکا ذوالفقاری محب همدان 128840 --------
0 محمد امین مرادی همدان 100339 32781482
0 هلیا حیدری همدان 129132 428004264
0 علی حاتمی کرمانشاه 127526 --------
0 حسین رستمی یزد 101502 32741715
0 اسرین صالحی آذربایجان غربی 119975 --------