لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 شراره گودرزی تهران 128990 --------
0 فرحناز زکی زاده قریه علی البرز 117164 --------
0 محمد علی شیرزادپورلیلی البرز 111099 36727717
0 ائلشن محمدپور آذربایجان شرقی 128786 --------
0 باران شمشاد مهر تهران 128067 --------
0 طاها اسکندری بوشهر 128700 --------
0 کوروش باقرقرا تهران 115741 36759341
0 سیده غزل میراحمدی تهران 123815 42555590
0 سلنا سادات موسویان خراسان رضوی 130715 428020952
0 رامان رحمانی البرز 118299 --------
0 زهرا محمدپورششده اصفهان 128895 --------
0 امیررضا قیصری تهران 124831 --------
0 محمدرضا قیصری تهران 124832 --------
0 پارسا صباحی تهران 117729 --------
0 امیرحسین علیخانی اصفهان 123291 42742030
0 محمد رضا شادمانی فارس 121722 36780103
0 یاسمین زهرا سادات خالقی میرحسینی کرمان 117921 --------
0 محمدحسن روشن قم 123874 --------
0 امیرحسین زاده عباس خراسان رضوی 121668 --------
0 شادمهر رضایان ابرقویی کرمان 128023 42788390