لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 رضا یاراحمدی مرکزی 123741 --------
0 فاطیما رجبیون گیلان 129080 32711212
0 کیان قاسمی هرمزگان 129205 --------
0 فاطمه جلال الدین صالحی اصفهان 128850 --------
0 عباس زال تهران 126927 --------
0 سینا خلیل زاده سمنان 120004 --------
0 امیرعلی بیگدلی قم 128097 --------
0 مریم مینایی سمنان 125956 --------
0 امیرحسین صالح زاده تهران 20247 22504079
0 آریسا پارسافر خوزستان 128430 --------
0 ستایش احراری هرمزگان 122672 --------
0 حلیمه احراری هرمزگان 122673 --------
0 سارا احراری هرمزگان 122671 --------
0 حسین عزتی تهران 127877 --------
0 امیرمحمد عظیمی مازندران 104849 42548543
0 داوود پورجوهری اصفهان 101745 32770120
0 یاسمن قربانی هرمزگان 128919 --------
0 اتابک شماعی اصفهان 129118 --------
0 محمد آرمین سعیدی اصفهان 109386 --------
0 نیما اله یاری زنجان 127299 --------