لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 آرمین حیدری هرمزگان 130296 --------
0 فرهاد ندیمی فرد فارس 39366 42500800
0 مرشد رستمی کردستان 132646 --------
0 محمدسام غلامی همدان 105832 32746989
0 پورشان نوری مرکزی 115858 --------
0 ماهان هدیه زاده خوزستان 130779 --------
0 مصطفی ایوبی کردستان 115371 --------
0 سجاد مرتضی‌پور کردستان 125276 --------
0 محمد مهدوی مجد مرکزی 1213 12588326
0 مجید بک‌جانی مرکزی 112329 36723290
0 امیرمحمد کبودی کرمانشاه 123906 --------
0 نویان حیدریان کرمانشاه 124328 --------
0 عادله فرخ زادی همدان 25983 22520058
0 ابراهیم روشنی یان همدان 112722 --------
0 حامد علی بلندی همدان 103295 --------
0 مصطفی سلیمانی آرا همدان 37425 22589619
0 دانیال شاهسوند همدان 101943 32712766
0 محمد سروش بهرامی شاهد همدان 105875 32726570
0 مهران زاهری همدان 37011 22584706
0 پرویز نوری خراسان رضوی 131505 --------