لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 رویا حاجی نژادبشرویه خراسان رضوی 118025 --------
0 رقیه آردی بجستان خراسان رضوی 128473 --------
0 سامیار حسن نیا سمنان 131286 --------
0 حسین شاهدوست خراسان رضوی 27567 22537082
0 مصطفی عرب یعقوبی سیستان و بلوچستان 119373 --------
0 پریا محسنی خراسان رضوی 128689 --------
0 امیرحسین نجار آستان قدس خراسان رضوی 127296 --------
0 امیر حسین سیمین فر خراسان رضوی 129498 --------
0 شهیار ابراهیمی خراسان رضوی 130686 --------
0 حامد مهدویان نسب خراسان رضوی 129570 --------
0 امیر دستی گردی خراسان جنوبی 118575 --------
0 آیدا یعقوبی خراسان جنوبی 121170 --------
0 سپهر گنجی خراسان جنوبی 120476 --------
0 فاطمه سادات شریفی مقدم خراسان جنوبی 125750 --------
0 سوگند پرهیزگار خراسان رضوی 129939 --------
0 جواد نظافت فریزی خراسان رضوی 123285 --------
0 علیرضا پارسا خراسان رضوی 123439 --------
0 سید امین طیبی خراسان شمالی 1124 12584053
0 طاها علی محمدزاده خراسان شمالی 132562 --------
0 مهیا علی زاده پهلوانلو خراسان شمالی 132529 --------