لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 طاها محمد پور کرباسی البرز 116206 --------
0 سینا رجبی مازندران 116333 --------
0 ابوالفضل فیضی تهران 115170 --------
0 ایدا جعفری اصفهان 116164 36757004
0 محمد علی شیرزادپورلیلی البرز 111099 36727717
0 سورنا رمضانی امامه تهران 115970 --------
0 آرشام فاتحی کردستان 111149 36709506
0 میثم مقصودلو گلستان 117242 36760790
0 سیروان روشنی آذربایجان غربی 102720 32725973
0 کوروش باقرقرا تهران 115741 36759341
0 محمدرضا آقاجانی تهران 116168 --------
0 سپهر سیدی تهران 116001 --------
0 بهراد فانی آذربایجان شرقی 117481 --------
0 علیرضا ایرانشاهی تهران 117264 --------
0 ساناز عرفانی تهران 116603 --------
0 ریحانه محمدی تهران 115552 --------
0 سیدعلی موسوی منفرد تهران 115844 --------
0 امیررضا اسکندری ایلام 116266 36758418
0 امیررضا شادمانی فارس 103468 36704644
0 ریحانه سپهری راد اردبیل 117533 36761435