لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 شکوفه رمضانی مظفر آبادی کرمان 114130 --------
0 مریم بن رشید خوزستان 113819 --------
0 سونیا گودرزی تهران 116207 --------
0 سارینا سادات موسوی البرز 114582 --------
0 ایلیا خضری پورقرائی کرمان 114921 36747595
0 آرتین اسلامی کردستان 116148 --------
0 محمد واعظی تهران 115940 --------
0 ملینا صفری البرز 113410 --------
0 رومینا بنی عامریان تهران 116120 36751863
0 سعید فرزانه خلیفه لو اردبیل 109383 --------
0 محمدحسین تاجمیری تهران 116057 --------
0 سیدحسین موسوی قم 114566 --------
0 امیرمهدی افشاری پور کرمان 116096 --------
0 امیر محمد افشاری پور کرمان 115346 --------
0 محمدطاها اهرامی تهران 116123 --------
0 ساوالان سیدجلالی تهران 115641 --------
0 رادین شاهعلی نیا تهران 116121 --------
0 آرش معطی تهران 111740 36720208
0 محمدامین آزاد اصفهان 109517 --------
0 امیرحسین خیر فارس 104267 32788258