لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 سیدحسین موسوی قم 114566 --------
0 آرشیدا زمانی نسب البرز 104537 32771258
0 آرش معطی تهران 111740 36720208
0 محمدامین آزاد اصفهان 109517 --------
0 بنیامین قاسم پور گلستان 113377 36736821
0 سویل خانی البرز 114192 --------