لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
1826 مهدی دولت‌خواه اصفهان 1045 12561240
1824 امیر پارسا تواضع تهران 25635 22534067
1823 جمال راستینه جوان ایلام 8478 12504076
1822 مسعود خراسانیان سمنان 4899 12531944
1822 مهدی قدسیان خراسان رضوی 6174 12540595
1821 بهنام براتی خراسان رضوی 2340 12556106
1821 محمد مشکسار فارس 31605 22552219
1821 سامان امیرپور مهردار آذربایجان شرقی 18744 12533114
1819 امیرحسین مجیدزاده اردبیل 102669 42555655
1819 سید حسین موسوی قدس خراسان رضوی 4848 12514420
1819 علی اکبر مهدویان فارس 8799 12573116
1818 محمد سام امینی فرد گلستان 1662 12559547
1818 کوشان مکرمی تهران 20067 12528625
1816 مسعود عظیم خانی زنجان 101017 32739591
1815 علی هادی نژاد گیلان 5625 12558419
1814 سیدعلی عبادی تهران 20307 22501371
1814 ابراهیم آقانژاد آذربایجان غربی 103121 22542124
1814 زهرا پروین خوزستان 40989 42509270
1813 محمدیاسر داداش پور مازندران 11070 22509283
1813 روح اله نوری موسی خوزستان 12288 12527629