لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
1912 علیرضا زمانی خوزستان 106931 32765614
1912 محمدصادق مرزوقی گیلان 1125 12502430
1911 عرشیا نشان تهران 111327 36710830
1911 محمد مقدس جعفری البرز 21375 22506110
1911 مجتبی قلاسی مود خراسان جنوبی 5097 12518875
1910 میثم عابد تهران 3879 12507407
1910 امیر اسد رئیسی کرمان 5751 12514519
1909 محمد پوریا محمودی خوزستان 100099 32702094
1909 علی کوه پیما فارس 103357 42540011
1909 مرتضی عابدینی البرز 5997 12506508
1908 مهراد الیکائی سمنان 2301 12583170
1906 سینا قربانی البرز 102835 42513138
1906 متین آرین خراسان رضوی 35883 22579540
1906 محسن رجبی تهران 18855 12521833
1905 سحر معصومی گیلان 27651 22537279
1905 نوید هوشدار محجوب گیلان 5301 12502936
1905 مونا سعید پور تهران 6633 12501778
1905 فاطمه مشهدی اصفهان 16998 12593095
1905 آرمین علائی بخش مازندران 6576 12541150
1903 آناهیتا غلامی اوریمی مازندران 2811 12560260