لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
1902 حامد قاضی خوزستان 34209 22560980
1902 ابوطالب بهروزفر هرمزگان 4023 12536067
1902 آرمان علیپور لرستان 13911 12528188
1900 بابک علیمرادی هرمزگان 21831 12567167
1900 احسان علامیر ویرثق تهران 7374 22500960
1898 آناهیتا غلامی اوریمی مازندران 2811 12560260
1895 آصف خلیلی گلستان 4728 12580694
1895 آرمین صمیمی فارس 101669 42524164
1895 آرش نیازی گیلان 29742 22543155
1894 صدرا محمودی فارس 10032 12574821
1893 راستین خانجانی گیلان 102294 42566134
1893 امیر مرتضی نساج ترشیزی تهران 6471 12511242
1892 محمد حمیداوی خوزستان 11121 12568538
1891 سینا صائمی آذربایجان شرقی 31122 22551344
1889 آرش چایچی تهران 119169 12522252
1887 رضا پاشانجاتی خراسان رضوی 4866 12506079
1886 هاشم حیدری کاریزکی خراسان رضوی 7248 12583790
1882 داود اصغروند آذربایجان غربی 8112 12516171
1881 سحر معصومی گیلان 27651 22537279
1880 میثم عابد تهران 3879 12507407