لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
1895 احسان علامیر ویرثق تهران 7374 22500960
1894 صدرا محمودی فارس 10032 12574821
1892 محمد حمیداوی خوزستان 11121 12568538
1892 آرین رحیم زاده تهران 117125 12513520
1889 آرش چایچی تهران 119169 12522252
1888 حسین علوی نیا آذربایجان شرقی 100667 22570721
1886 سینا موحد خوزستان 42342 42520835
1886 رضا رمضانی مرکزی 1419 12552194
1885 شهداد تیموری یادکوری تهران 40083 42515467
1883 اکبر آقاسی اصفهان 105727 32798628
1882 داود اصغروند آذربایجان غربی 8112 12516171
1882 میلاد سلیمانیان هرمزگان 8646 12514659
1880 سید علی منیری اردکانی فارس 101177 12568244
1879 امیرحسین سلطانی تهران 2952 12570508
1879 رامین احمدی آذربایجان غربی 6291 12503789
1879 رضا سعیدی مرکزی 3531 12502731
1878 محمد فرید فرجاد تهران 7110 12534048
1877 روح اله نجاری زنجان 32061 12505099
1876 امیرحسین آروان لرستان 6939 12538159
1874 رحیم نظری آذربایجان شرقی 8298 12504114