لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
1807 دانیال پرندوار فارس 15525 12580937
1804 نرگس زحمتی تهران 10137 12575461
1803 امید کلانی مازندران 3093 12528498
1801 مهزیار محبوبی گیلان 14223 12581615
1800 مصطفی احمدی تاری لرستان 10233 12517720
1796 مائده یوسفیان اصفهان 33009 22568670
1796 متین آرین خراسان رضوی 35883 22579540
1793 امیرپرویز خدابنده لو تهران 23751 12514187
1792 نفس نوری نژاد گیلان 102971 42557429
1792 حمیدرضا جدیدی گیلان 3501 12552011
1791 مجید باقری بوشهر 7554 12524158
1791 بهنام علیزاده هرمزگان 27720 12502103
1790 سیاوش خواجه ئی کرمان 107726 12504050
1787 علی کیامرثی کهگیلویه و بویر احمد 17892 12587338
1784 مهدی قنبری تهران 8826 12505994
1784 امیرعرفان هاشمی همدان 2394 12526819
1783 امیرمهدی عظیمی آق قلعه تهران 27237 22536370
1782 امیرحسین نظری تهران 2259 12564516
1781 امین جعفرزاده مازندران 20682 12506869
1781 شهروز خلیل اللهی کردستان 19587 22500146