لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
1908 مبینا کلانتری درونکلا مازندران 3003 12534544
1907 سیده فاطمه هاشمی فارس 1827 12526754
1907 هیمن فتحی کردستان 4545 12512362
1907 میلاد مشرقی مقدم خراسان جنوبی 5493 12531952
1906 سحر معصومی گیلان 27651 22537279
1906 سید حسین حسینی فارس 24648 12549886
1905 آیدین نجفی تبار قزوین 19485 22501290
1904 مهرداد آهوران تهران 12834 12518328
1902 مرتضی عابدینی البرز 5997 12506508
1902 آرمان علیپور لرستان 13911 12528188
1901 امید خالدی البرز 23583 22514635
1901 محمد ملایی کوزه کنان تهران 14547 12511080
1901 کیوان برخوری مهنی کرمان 113086 12524816
1901 امیرعباس ملکی یزد 2436 12580767
1900 بابک علیمرادی هرمزگان 21831 12567167
1900 امیر کچیان البرز 7866 12506010
1900 میلاد حجازی خراسان رضوی 3768 12546496
1898 آناهیتا غلامی اوریمی مازندران 2811 12560260
1898 شهرام آقایی تهران 7911 12574325
1897 نینا همتی زاده البرز 6624 12503916