لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
1827 مهدی پیر گیلان 113321 36736031
1827 عطا بلنداختر گیلان 100996 42562759
1826 مهدی دولت‌خواه اصفهان 1045 12561240
1826 هادی گل محمدی آذربایجان غربی 9534 12519707
1824 امیر پارسا تواضع تهران 25635 22534067
1824 بهنود دلاوری فارس 103475 32728697
1822 مسعود خراسانیان سمنان 4899 12531944
1822 سید حمید شریعت پناهی مازندران 5787 12501387
1822 سیدعلی عبادی تهران 20307 22501371
1822 مهدی قدسیان خراسان رضوی 6174 12540595
1821 بهنام براتی خراسان رضوی 2340 12556106
1819 غلامرضا محمدی زید خراسان جنوبی 8214 12571822
1819 سید حسین موسوی قدس خراسان رضوی 4848 12514420
1815 سید مهدی اسلامی نیا خراسان جنوبی 36840 22583521
1815 سهراب فلاح زاده فرد لرستان 10350 12515990
1813 محمدیاسر داداش پور مازندران 11070 22509283
1812 حسن اردشیرپور بوشهر 5451 12533335
1809 امیررضا رضایی ایلام 107196 32718187
1807 مهدی پورعباسی مازندران 9468 12566004
1807 حامد فتحی آذربایجان شرقی 103943 32727763