لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
1921 امیر حسین عبداله آبادی خراسان رضوی 23547 22536191
1920 پدرام ناظمی اصفهان 11397 12507784
1919 محمدحسین کیانی هرچگانی اصفهان 38766 22594949
1919 آرش شاهمرادی کرمانشاه 7083 12515841
1918 محمدرضا امجدیزدان دوست گیلان 26736 22535020
1917 فرهاد کربلائی صادقی قزوین 6738 12503479
1915 اسماعیل عبدی البرز 1956 12514730
1914 رامتین ایلخانی پور آذر گیلان 41460 42503248
1913 آرتین مراد پور گیلان 104979 42575273
1909 شهرام همایون مهر گیلان 11451 12577219
1909 میلاد خدابنده البرز 3810 12538620
1908 البرز باقی‌پور قزوین 9030 12503177
1907 نوید هوشدار محجوب گیلان 5301 12502936
1907 سیده فاطمه هاشمی فارس 1827 12526754
1906 رضا صادقی کیوی تهران 11991 12587192
1906 سید حسین حسینی فارس 24648 12549886
1905 محمد پورابتهاج تهران 119748 12502928
1905 آیدین نجفی تبار قزوین 19485 22501290
1905 پویان دوستکام تهران 5691 12501824
1904 سید امیر رضا رضوی خراسان رضوی 31287 22551336