لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2496 امیررضا پورآقابالا آذربایجان شرقی 2628 12572896
2473 مسعود مصدق پور خراسان رضوی 3963 12519278
2470 مهدی غلامی اوریمی مازندران 2820 12558486
2463 سینا موحد خوزستان 42342 42520835
2432 آرش طاهباز گیلان 3666 12528846
2417 آبتین عطاخان تهران 18840 22502203
2410 آرش داغلی گیلان 9075 12572381
2399 آرتین اشرف فارس 23238 22514805
2375 آراد نظری ارم ساداتی گیلان 3132 12577324
2328 سید حامد موسویان شب گرد گیلان 2484 12501930
2322 آرمان پورقنبرزاد لشت نشا تهران 1713 12540200
2312 مرتضی دربان وایقانی تهران 6702 12501816
2312 امیر کوثری نیا فارس 5355 12500089
2304 آرین برادران تمدن گیلان 16674 12595837
2302 کیهان هنری تهران 7305 12505463
2294 مهرداد اردشی تهران 7026 12502030
2292 فرزاد بلورچی فرد تهران 2679 12510084
2283 سید ابوالفضل موسوی فر مازندران 45180 42548195
2278 باراد یگانگی گیلان 42909 42516340
2277 بردیا شیخ حسنی گیلان 4779 12513580