لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2669 علیرضا فیروزجاء مازندران 4311 12573981
2669 پرهام مقصودلو گلستان 4521 12539929
2612 سید محمد امین طباطبایی تهران 3006 12521213
2590 پویا ایدنی تهران 4761 12510130
2534 مسعود مصدق پور خراسان رضوی 3963 12519278
2531 احسان قائم مقامی تهران 6681 12500739
2520 آرین غلامی اوریمی مازندران 4644 12513342
2496 امیررضا پوررمضانعلی گیلان 4992 12511412
2489 سارا سادات خادم الشریعه تهران 4470 12512214
2488 شاهین لرپری زنگنه اصفهان 2139 12521604
2464 اصغر گلی زاده آذربایجان شرقی 6330 12505269
2455 آرش طاهباز گیلان 3666 12528846
2454 سید جواد علوی مقدم تهران 3057 12500607
2434 احمد عسگری زاده تهران 4551 12505684
2407 امیررضا پورآقابالا آذربایجان شرقی 2628 12572896
2406 مهدی غلامی اوریمی مازندران 2820 12558486
2392 حسن عباسی فر فارس 2403 12501000
2351 امیر ملاحی گلستان 100753 12500577
2345 امید نوروزی تهران 6252 12501190
2345 عارف وصلی اصفهان 32655 417521