لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2477 بردیا دانشور تهران 6474 12576468
2430 امیررضا پورآقابالا آذربایجان شرقی 2628 12572896
2429 مهدی غلامی اوریمی مازندران 2820 12558486
2400 آراد نظری ارم ساداتی گیلان 3132 12577324
2385 آبتین عطاخان تهران 18840 22502203
2351 امیر ملاحی گلستان 100753 12500577
2336 آرمان حاکمی تهران 25104 22520805
2322 آرمان پورقنبرزاد لشت نشا تهران 1713 12540200
2297 امید نوروزی تهران 6252 12501190
2294 مهرداد اردشی تهران 7026 12502030
2293 امیر مسعود مرادی همدان 4635 12511102
2292 فرزاد بلورچی فرد تهران 2679 12510084
2282 مهدی حسینی پور خوزستان 9798 12506850
2277 رضا مهدوی قزوین 17169 12595926
2270 محمد جعفر کامبوزیا تهران 1000 12500186
2260 آرتین اشرف فارس 23238 22514805
2259 امیر محمد سوزنکار گیلان 4986 12503029
2252 وحید خالصی زنجان 12912 12505366
2250 شادی پری در تهران 2853 12500666
2250 میثم خطیبی زنجان 4704 12525090