لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2495 امیررضا پورآقابالا آذربایجان شرقی 2628 12572896
2480 مسعود مصدق پور خراسان رضوی 3963 12519278
2465 مرصاد خداشناس خراسان رضوی 4398 12514195
2419 مهدی غلامی اوریمی مازندران 2820 12558486
2412 آرمان حاکمی تهران 25104 22520805
2405 پوریا درینی کرمان 5163 12502200
2379 آراد نظری ارم ساداتی گیلان 3132 12577324
2370 آبتین عطاخان تهران 18840 22502203
2359 آرتین اشرف فارس 23238 22514805
2339 سینا موحد خوزستان 42342 42520835
2322 آرمان پورقنبرزاد لشت نشا تهران 1713 12540200
2314 ماهان رمضانی طشی گیلان 3453 12572713
2294 مهرداد اردشی تهران 7026 12502030
2293 امیر مسعود مرادی همدان 4635 12511102
2292 فرزاد بلورچی فرد تهران 2679 12510084
2282 مهدی حسینی پور خوزستان 9798 12506850
2250 شادی پری در تهران 2853 12500666
2249 حمیدرضا محمدی اصفهان 2349 12502189
2239 امین چراغی البرز 10149 12524840
2233 آرین برادران تمدن گیلان 16674 12595837