لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2516 بردیا دانشور تهران 6474 12576468
2481 مسعود مصدق پور خراسان رضوی 3963 12519278
2465 مرصاد خداشناس خراسان رضوی 4398 12514195
2449 امیررضا پورآقابالا آذربایجان شرقی 2628 12572896
2428 مهدی غلامی اوریمی مازندران 2820 12558486
2410 آراد نظری ارم ساداتی گیلان 3132 12577324
2371 آبتین عطاخان تهران 18840 22502203
2361 آرتین اشرف فارس 23238 22514805
2345 سینا موحد خوزستان 42342 42520835
2345 آرمان حاکمی تهران 25104 22520805
2322 آرمان پورقنبرزاد لشت نشا تهران 1713 12540200
2297 امید نوروزی تهران 6252 12501190
2294 مهرداد اردشی تهران 7026 12502030
2293 امیر مسعود مرادی همدان 4635 12511102
2292 رضا مهدوی قزوین 17169 12595926
2292 فرزاد بلورچی فرد تهران 2679 12510084
2282 مهدی حسینی پور خوزستان 9798 12506850
2270 محمد جعفر کامبوزیا تهران 1000 12500186
2250 شادی پری در تهران 2853 12500666
2249 حمیدرضا محمدی اصفهان 2349 12502189