لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2501 امیررضا پورآقابالا آذربایجان شرقی 2628 12572896
2473 مسعود مصدق پور خراسان رضوی 3963 12519278
2465 مرصاد خداشناس خراسان رضوی 4398 12514195
2422 مهدی غلامی اوریمی مازندران 2820 12558486
2405 پوریا درینی کرمان 5163 12502200
2403 آرمان حاکمی تهران 25104 22520805
2379 آراد نظری ارم ساداتی گیلان 3132 12577324
2370 آبتین عطاخان تهران 18840 22502203
2359 آرتین اشرف فارس 23238 22514805
2339 سینا موحد خوزستان 42342 42520835
2322 آرمان پورقنبرزاد لشت نشا تهران 1713 12540200
2294 مهرداد اردشی تهران 7026 12502030
2288 امیر مسعود مرادی همدان 4635 12511102
2250 شادی پری در تهران 2853 12500666
2249 حمیدرضا محمدی اصفهان 2349 12502189
2227 محسن وقار گیلان 6348 12502006
2220 عبدالمجید روحی گلستان 8802 12513555
2219 امیرعلی مقصودلو گلستان 15045 12591025
2217 محمدحسین شمسی مرکزی 1497 12507326
2211 مصطفی سخایی قم 6636 12512532