لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه مربیگری
1321 مجید کتابی مرکزی 1163 12559865 مربیگری درجه ۳
1319 حمیدرضا ناصری اسکوئی آذربایجان شرقی 100547 32709250 مربیگری درجه ۳
1299 میلاد نجفیان یزدی تهران 100008 42594375 مربیگری درجه ۳
1283 روح الله رحیمی خراشاد خراسان جنوبی 25032 22518630 مربیگری درجه ۳
1282 مهناز شربت خوری گلستان 101124 32719353 مربیگری درجه ۳
1271 سید مجتبی احتشام فر خراسان رضوی 22881 22510206 مربیگری درجه ۳
1254 سیدضیا میرمشتاقی تهران 20169 22501533 مربیگری درجه ۳
1254 احمد یاراحمدی لرستان 114264 42548969 مربیگری درجه ۳
1254 مریم عباسی چهار محال و بختیاری 34323 22577459 مربیگری درجه ۳
1252 مرتضی شهامت منش فارس 109247 42540186 مربیگری درجه ۳
1246 حسین ولی زاده شاهراجی مازندران 29937 22546049 مربیگری درجه ۳
1239 سعید بازیان تهران 102261 42590108 مربیگری درجه ۳
1237 اسرا احمدیاری سنندج کردستان 1421 12523380 مربیگری درجه ۲
1230 محبوبه قاسمی قاسوند اصفهان 30819 22562427 مربیگری درجه ۳
1214 ایرج جلیلی وش قزوین 100006 42589568 مربیگری درجه ۳
1212 چیمن خان زاده کردستان 18177 12594938 مربیگری درجه ۳
1194 مهدی بیات زنجان 107722 32796200 مربیگری درجه ۳
1183 محبوبه هادی زاده هرمزگان 32262 22556508 مربیگری درجه ۳
1182 الهه جوهری تهران 100697 42559740 مربیگری درجه ۳
1181 کتایون سلطانی بوشهر 104848 42559774 مربیگری درجه ۳