لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه مربیگری
0 حریر سمالی سیبکی اصفهان 17985 22500065 مربیگری درجه ۳
0 وحید مظفری زاده ی یزدی یزد 7194 12525219 مربیگری درجه ۳
0 نوید آهنگ نقیبی هاشمی تهران 14580 12590363 مربیگری درجه ۳
0 جواد مهدوی نیا خراسان جنوبی 21159 22505156 مربیگری درجه ۳
0 شعله یعقوبی یزد 23148 12535885 مربیگری درجه ۳
0 مجید شجاعی تهران 24729 22517332 مربیگری درجه ۳
0 فرهنگ فتاحی تهران 14295 12589969 مربیگری درجه ۳
0 حسین شاهدوست خراسان رضوی 27567 22537082 مربیگری درجه ۳
0 پریسا سمریان هرمزگان 33702 22576460 مربیگری درجه ۳
0 رضا اسحاقی تهران 26352 22534407 مربیگری درجه ۳
0 سعید البوغبیش خوزستان 33255 22575456 مربیگری درجه ۳
0 موهبت بشکاری کرمان 34206 22577220 مربیگری درجه ۳
0 محمد سپهوند تهران 35487 22579125 مربیگری درجه ۳
0 فاطمه مصیبی سمنان 36210 22580328 مربیگری درجه ۳
0 شیدا وطنخواه اصفهان 35163 22565523 مربیگری درجه ۳
0 زهرا غلامی سمنان 36771 22588906 مربیگری درجه ۳
0 محمد شمسیان کرمانشاه 38646 22594795 مربیگری درجه ۳
0 مهسا پورخاتون کرمان 39153 22595740 مربیگری درجه ۳
0 زهرا ذوالفقاری آذربایجان شرقی 41433 42515157 مربیگری درجه ۳
0 داود سربالاوند تهران 42444 -------- مربیگری درجه ۳