لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه مربیگری
1630 رامین کمال اصفهان 7647 12550973 مربیگری درجه ۲
1629 فاطمه انصاری فارس 2106 12563099 مربیگری درجه ۳
1628 محمدتقی فروردین فارس 8052 12573094 مربیگری درجه ۲
1624 مهدی سلیم همدان 10203 12505390 مربیگری درجه ۱
1611 محسن مسعود تهران 11460 22529772 مربیگری درجه ۳
1607 امین افشار احمدی فارس 16785 12585025 مربیگری درجه ۳
1607 آیدا جیوی خراسانلو البرز 23646 22510362 مربیگری درجه ۳
1606 غلامرضا خواجویی نژاد کرمان 8409 12527521 مربیگری درجه ۳
1606 مصطفی رضایی تهران 8334 12578576 مربیگری درجه ۲
1600 مژگان خوش قلب بوشهر 1162 12566268 مربیگری درجه ۲
1586 بهنام ندائی تولیر آذربایجان شرقی 106051 42589690 مربیگری درجه ۳
1585 پویان سنجرخانی تهران 22449 22509658 مربیگری درجه ۳
1579 خلیل ابراهیمیان کرفستانی تهران 5433 12528374 مربیگری درجه ۲
1576 هادی پیر فیروزجائی مازندران 38478 22593993 مربیگری درجه ۳
1571 مریم نودین خوزستان 9597 12572993 مربیگری درجه ۲
1557 حسان فداکار مازندران 6453 12558478 مربیگری درجه ۳
1557 پیام بزرگی پور خوزستان 34746 22562109 مربیگری درجه ۳
1553 علی دهقانی بوشهر 13626 22537716 مربیگری درجه ۳
1550 بهروز مقدم شوشتری خوزستان 40467 42505607 مربیگری درجه ۲
1549 فهیمه صدقیانی خراسان شمالی 6648 12558346 مربیگری درجه ۳