لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه مربیگری
1220 معصومه بهرامی اردبیل 26274 22521232 مربیگری درجه ۳
1200 مهدی بیات زنجان 107722 32796200 مربیگری درجه ۳
1183 محبوبه هادی زاده هرمزگان 32262 22556508 مربیگری درجه ۳
1177 یاسر سقائی گلستان 38652 22597573 مربیگری درجه ۳
1159 بهنام محمودی راد تهران 106102 36707716 مربیگری درجه ۳
1152 بهزاد اصغری خراسان رضوی 25416 22536264 مربیگری درجه ۳
1136 فاطمه عبداللهی زنجان 100982 42592933 مربیگری درجه ۳
1118 احسان جمالی گلدیانی تهران 35298 22568921 مربیگری درجه ۳
1110 رضا ملکی تهران 19155 12500364 مربیگری درجه ۳
1104 هادی یزدان شناس کرمان 20145 22504222 مربیگری درجه ۳
1078 امیر هوشنگ حسین زاده مقبلی آذربایجان شرقی 109185 32789904 مربیگری درجه ۳
1049 احسان یوسفی فارس 47838 42557828 مربیگری درجه ۳
1029 مریم پورعبدالهی تهران 103142 22572740 مربیگری درجه ۳
0 معصومه فرامرزی ایلام 8196 32761325 مربیگری درجه ۳
0 رضا عبداله زاده فارس 1379 12531243 مربیگری درجه ۳
0 ملیکا عنبرستانی تهران 16578 12592544 مربیگری درجه ۳
0 الناز محمودی البرز 17832 12594520 مربیگری درجه ۳
0 اسماء زارع کرمان 18624 12596280 مربیگری درجه ۳
0 راحله آدینه زاده کرمان 10542 12596515 مربیگری درجه ۳
0 اردلان صراف نیا اصفهان 1902 12588440 مربیگری درجه ۳