لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه مربیگری
1473 نوید گودرزی تهران 24858 22517570 مربیگری درجه ۳
1455 مهین خسروی لرستان 10338 12535265 مربیگری درجه ۲
1440 امیر حسین اصفهانی کن تهران 7188 12568589 مربیگری درجه ۳
1432 علی دلشادفر مرکزی 35850 22566236 مربیگری درجه ۳
1423 مهدی لیاقی مطلق اصفهان 1626 12562939 مربیگری درجه ۳
1407 امیر انفرادی کرمانشاه 33681 22588728 مربیگری درجه ۳
1389 محمدرضا محمدی بهابادی تهران 103934 42537410 مربیگری درجه ۳
1364 علی ابول پور مفرد فارس 24741 22517340 مربیگری درجه ۳
1364 پانته آ رحیمی فارس 5103 12568333 مربیگری درجه ۲
1357 حمیدرضا ناصری اسکوئی آذربایجان شرقی 100547 32709250 مربیگری درجه ۳
1348 رویا سادات عالی کرمان 18753 12598046 مربیگری درجه ۳
1340 عباسقلی تیموری البرز 16536 12585661 مربیگری درجه ۳
1308 اکرم نصیری خراسان رضوی 28038 22538895 مربیگری درجه ۲
1285 زمان طاهری مازندران 41559 42515599 مربیگری درجه ۳
1283 روح الله رحیمی خراشاد خراسان جنوبی 25032 22518630 مربیگری درجه ۳
1256 فاطمه سنچولی سیستان و بلوچستان 8619 12589136 مربیگری درجه ۳
1250 عبدلله صادقی زنجان 10143 12508047 مربیگری درجه ۳
1230 محبوبه قاسمی قاسوند اصفهان 30819 22562427 مربیگری درجه ۳
1225 پیام افشاریان تهران 28803 22541730 مربیگری درجه ۳
1222 ایرج جلیلی وش قزوین 100006 42589568 مربیگری درجه ۳