لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه مربیگری
1732 سپهر مشعوفی خراسان رضوی 19425 12532967 مربیگری درجه ۲
1723 عبدالرضا ناطقی فارس 12588 12511250 مربیگری درجه ۳
1720 نادر صدقی تهران 23628 22511628 مربیگری درجه ۳
1714 علی کیائی تهران 9279 12530387 مربیگری درجه ۳
1714 حسین لواسانی تهران 12492 12503576 مربیگری درجه ۳
1714 علیرضا محبی تهران 14490 12547662 مربیگری درجه ۲
1712 سید ابوالفضل حسینی سورگی خراسان جنوبی 28137 12556190 مربیگری درجه ۳
1699 محمدصادق زمان ثانی فارس 25098 22518746 مربیگری درجه ۳
1697 نوید کمایی خوزستان 5442 12556858 مربیگری درجه ۲
1689 سینا مشعوفی خراسان رضوی 19428 22506659 مربیگری درجه ۲
1688 حیدر بابایی فرد تهران 17496 12586200 مربیگری درجه ۳
1687 گیلدا آزادبخت تهران 30726 12584258 مربیگری درجه ۳
1678 شیرزاد داودوندی لرستان 6927 12573949 مربیگری درجه ۲
1675 حمید شیخی مرکزی 10887 12563552 مربیگری درجه ۳
1673 منصور شیربگی آذربایجان غربی 8136 12577197 مربیگری درجه ۳
1665 محمد حداد پور دمیه کهگیلویه و بویر احمد 8346 22505644 مربیگری درجه ۲
1663 آرش وشاق اصفهان 12417 12597813 مربیگری درجه ۳
1656 محمد فروزانی فارس 8337 12568104 مربیگری درجه ۳
1655 سید محمد جلال موسوی اندانی اصفهان 16005 12585297 مربیگری درجه ۲
1635 اصغر آقابابائی خوزستان 7503 12538094 مربیگری درجه ۲