لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه مربیگری
1624 مهدی سلیم همدان 10203 12505390 مربیگری درجه ۱
1615 معصومه مجردی خراسان شمالی 1248 12520900 مربیگری درجه ۲
1611 محسن مسعود تهران 11460 22529772 مربیگری درجه ۳
1606 مصطفی رضایی تهران 8334 12578576 مربیگری درجه ۳
1604 آرش راجی تهران 30618 22549250 مربیگری درجه ۳
1604 هادی مهدوی مازندران 115843 12546917 مربیگری درجه ۳
1586 بهنام ندائی تولیر آذربایجان شرقی 106051 42589690 مربیگری درجه ۳
1585 پویان سنجرخانی تهران 22449 22509658 مربیگری درجه ۳
1562 مهدی زمانی فارس 32424 22554378 مربیگری درجه ۳
1557 پیام بزرگی پور خوزستان 34746 22562109 مربیگری درجه ۳
1539 سعید حاجی ابوالحسنی اصفهان 34083 22577050 مربیگری درجه ۳
1535 احسان مرادخانی ایلام 105055 32778031 مربیگری درجه ۳
1533 ناهید رسولی سفیدارگله مازندران 6003 12566020 مربیگری درجه ۲
1525 سید صمد قاسمی تهران 31188 22550453 مربیگری درجه ۳
1515 سیامک عروجی تهران 104588 42544653 مربیگری درجه ۳
1507 حسین احمدی خراسان جنوبی 101754 12540498 مربیگری درجه ۳
1499 احسان احمدی گلستان 105635 12512265 مربیگری درجه ۳
1487 هومن رضائیان تبریزی تهران 43173 42523443 مربیگری درجه ۳
1482 مجید کریمی یزد 100562 42521700 مربیگری درجه ۳
1475 حسین فضائلی کرمان 31263 22553290 مربیگری درجه ۳