لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه مربیگری
0 پارسا خدامیان اصفهان 121663 -------- مربیگری درجه ۳