لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه مربیگری
0 مرتضی فرهادی بسطام آذربایجان غربی 119950 -------- مربیگری درجه ۳
0 عالیه اسمعیل نژاد آذربایجان غربی 120008 -------- مربیگری درجه ۳
0 پرویز اسماعیلی آذربایجان غربی 119978 -------- مربیگری درجه ۳
0 سودا شریف زاده خواجه پاشا آذربایجان غربی 119966 -------- مربیگری درجه ۳
0 اسرین صالحی آذربایجان غربی 119975 -------- مربیگری درجه ۳
0 فرناز راضی زاده آذربایجان غربی 119968 -------- مربیگری درجه ۳
0 فاطمه(نازنین) خلعتبری تهران 119073 36778249 مربیگری درجه ۳
0 وحید حسینی خراسان رضوی 121079 -------- مربیگری درجه ۳
0 مه رو ربانی خراسان رضوی 116528 -------- مربیگری درجه ۳
0 محبوبه رحمتی خراسان رضوی 121076 -------- مربیگری درجه ۳
0 میلاد امیله خراسان رضوی 28692 22540679 مربیگری درجه ۳
0 مجید وفائی سبزوار خراسان رضوی 116529 -------- مربیگری درجه ۳
0 سید مسعود منوچهری معینی خراسان رضوی 121080 -------- مربیگری درجه ۳
0 شیرین بیرانوند لرستان 114018 -------- مربیگری درجه ۳
0 مریم سادات حسینی قم 121149 -------- مربیگری درجه ۳
0 نرگس شجاعی ارانی اصفهان 119859 -------- مربیگری درجه ۳
0 محسن عزیززاده لرستان 35127 22590587 مربیگری درجه ۳
0 فاطمه زهرا توفیقیان سمنان 121938 -------- مربیگری درجه ۳
0 ملیحه سعیدمهر اصفهان 122858 -------- مربیگری درجه ۳
0 شادی سادات سید معلمی اصفهان 113206 -------- مربیگری درجه ۳