لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه مربیگری
0 وحید حسینی خراسان رضوی 121079 -------- مربیگری درجه ۳
0 مه رو ربانی خراسان رضوی 116528 -------- مربیگری درجه ۳
0 محبوبه رحمتی خراسان رضوی 121076 -------- مربیگری درجه ۳
0 میلاد امیله خراسان رضوی 28692 22540679 مربیگری درجه ۳
0 مجید وفائی سبزوار خراسان رضوی 116529 -------- مربیگری درجه ۳
0 سید مسعود منوچهری معینی خراسان رضوی 121080 -------- مربیگری درجه ۳
0 شیرین بیرانوند لرستان 114018 -------- مربیگری درجه ۳
0 مریم سادات حسینی قم 121149 -------- مربیگری درجه ۳
0 نرگس شجاعی ارانی اصفهان 119859 -------- مربیگری درجه ۳
0 محسن عزیززاده لرستان 35127 22590587 مربیگری درجه ۳
0 سولماز قائم پناه البرز 124433 -------- مربیگری درجه ۳
0 بتول کریم زاده اصفهان 10830 22502386 مربیگری درجه ۲
0 فاطمه(نازنین) خلعتبری تهران 119073 36778249 مربیگری درجه ۳
0 کامیار ملک محمدی اصفهان 123184 -------- مربیگری درجه ۳