لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه مربیگری
1931 مجید همتی سمنان 1102 12561630 مربیگری درجه ۳
1927 مصطفی لزومی تهران 113549 12556890 مربیگری درجه ۲
1921 محمد ملایی کوزه کنان تهران 14547 12511080 مربیگری درجه ۲
1915 اسماعیل عبدی البرز 1956 12514730 مربیگری درجه ۲
1906 سید حسین حسینی فارس 24648 12549886 مربیگری درجه ۳
1902 آرمان علیپور لرستان 13911 12528188 مربیگری درجه ۲
1893 امیر مرتضی نساج ترشیزی تهران 6471 12511242 مربیگری درجه ۱
1892 محمد حمیداوی خوزستان 11121 12568538 مربیگری درجه ۲
1886 هاشم حیدری کاریزکی خراسان رضوی 7248 12583790 مربیگری درجه ۲
1878 میلاد شهابی همدان 3942 12531766 مربیگری درجه ۲
1851 سید حسین علی حسینی گوکی کرمان 9402 12518050 مربیگری درجه ۳
1840 مونا سعید پور تهران 6633 12501778 مربیگری درجه ۱
1839 محمدرضا بیات کرمانشاه 1151 12558168 مربیگری درجه ۲
1833 امین نامی مازندران 1503 12563013 مربیگری درجه ۲
1829 محمد علی بپویی گیلان 3654 12563803 مربیگری درجه ۲
1826 مهدی دولت‌خواه اصفهان 1045 12561240 مربیگری درجه ۲
1823 جمال راستینه جوان ایلام 8478 12504076 مربیگری درجه ۳
1819 علی اکبر مهدویان فارس 8799 12573116 مربیگری درجه ۳
1819 ابوالفضل علیپور شهرکی بوشهر 28296 22534482 مربیگری درجه ۳
1813 محمدیاسر داداش پور مازندران 11070 22509283 مربیگری درجه ۲