لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه مربیگری
2256 میلاد سالار مازندران 6381 12504173 مربیگری درجه ۲
2217 محمدحسین شمسی مرکزی 1497 12507326 مربیگری درجه ۲
2215 احمد ابراهیمی تهران 37587 12502979 مربیگری درجه ۲
2211 مهدی مهدوی راد تهران 7302 12502669 مربیگری درجه ۱
2203 رضا مشاطان البرز 1196 12506435 مربیگری درجه ۱
2140 محسن مصدق پور خراسان رضوی 6627 12504874 مربیگری درجه ۲
2129 شاهین زنگنه فارس 25056 12527726 مربیگری درجه ۲
2091 علی امیری تهران 6501 12505641 مربیگری درجه ۲
2053 ایمان محمدزاده آذربایجان شرقی 6378 12507008 مربیگری درجه ۳
1996 محمد برارجانی گیلان 22422 12578673 مربیگری درجه ۳
1986 رحیم نظری آذربایجان شرقی 8298 12504114 مربیگری درجه ۲
1982 مهدی پورعباسی مازندران 9468 12566004 مربیگری درجه ۲
1981 رضا سیستان خوزستان 10500 12568775 مربیگری درجه ۲
1965 مسعود طالبی تهران 1977 12526150 مربیگری درجه ۳
1962 حسین حسن دوست گیلان 11985 12520489 مربیگری درجه ۲
1961 جواد میزانی خراسان جنوبی 1038 12556238 مربیگری درجه ۲
1951 جواد وفا آذربایجان غربی 102362 12511730 مربیگری درجه ۳
1941 عبدالکریم قلمباز خوزستان 24735 12568511 مربیگری درجه ۲
1917 بهرام بهادری بیرگانی خوزستان 24666 12504882 مربیگری درجه ۳
1902 محسن محمدی بوشهر 7386 12558001 مربیگری درجه ۳