لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه مربیگری
2345 امید نوروزی تهران 6252 12501190 مربیگری درجه ۱
2222 رضا مشاطان البرز 1196 12506435 مربیگری درجه ۱
2217 محمدحسین شمسی مرکزی 1497 12507326 مربیگری درجه ۲
2215 پویا ماری اوریاد فارس 7893 12504726 مربیگری درجه ۱
2157 کامران صوفی زاده آذربایجان غربی 33411 12502618 مربیگری درجه ۲
2152 مجتبی ترازوی عدل آذربایجان غربی 29349 12518298 مربیگری درجه ۳
2150 شاهین زنگنه فارس 25056 12527726 مربیگری درجه ۲
2143 هوتن اتحادی تهران 6414 12501395 مربیگری درجه ۱
2109 بابک زنگنه بوشهر 5214 12507377 مربیگری درجه ۳
2101 آرین خرسندی کرباسدهی تهران 2538 12518549 مربیگری درجه ۳
2091 علی امیری تهران 6501 12505641 مربیگری درجه ۲
2076 سامان فرشادی فر لرستان 10353 12516015 مربیگری درجه ۳
2073 آرمان شاه زمانی فارس 1457 12507318 مربیگری درجه ۲
2069 مزدک بختیاری کیش البرز 2304 12500950 مربیگری درجه ۱
2057 رعنا حکیمی فرد تهران 2571 12510572 مربیگری درجه ۳
2030 سعید غنی افشرد آذربایجان شرقی 8295 12505242 مربیگری درجه ۲
2028 غلامرضا شمسی آذربایجان غربی 29055 12504246 مربیگری درجه ۲
2021 منا سلمان ماهینی کیش 5043 12503010 مربی فیده
2015 ایرج صباح تهران 1728 12503096 مربی فیده
2010 میلاد مظفر البرز 11733 12511170 مربیگری درجه ۳