لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه مربیگری
2291 مهدی حسینی پور خوزستان 9798 12506850 مربیگری درجه ۲
2217 محمدحسین شمسی مرکزی 1497 12507326 مربیگری درجه ۲
2215 احمد ابراهیمی تهران 37587 12502979 مربیگری درجه ۲
2211 مهدی مهدوی راد تهران 7302 12502669 مربیگری درجه ۱
2203 رضا مشاطان البرز 1196 12506435 مربیگری درجه ۱
2140 محسن مصدق پور خراسان رضوی 6627 12504874 مربیگری درجه ۲
2129 شاهین زنگنه فارس 25056 12527726 مربیگری درجه ۲
2109 محمدرضا صالح زاده تبریزی تهران 10647 12501522 مربیگری درجه ۱
2101 آرین خرسندی کرباسدهی تهران 2538 12518549 مربیگری درجه ۳
2091 علی امیری تهران 6501 12505641 مربیگری درجه ۲
2071 بابک زنگنه بوشهر 5214 12507377 مربیگری درجه ۳
2053 ایمان محمدزاده آذربایجان شرقی 6378 12507008 مربیگری درجه ۳
2030 سعید غنی افشرد آذربایجان شرقی 8295 12505242 مربیگری درجه ۲
1996 محمد برارجانی گیلان 22422 12578673 مربیگری درجه ۳
1986 رحیم نظری آذربایجان شرقی 8298 12504114 مربیگری درجه ۲
1981 رضا سیستان خوزستان 10500 12568775 مربیگری درجه ۲
1965 مسعود طالبی تهران 1977 12526150 مربیگری درجه ۳
1962 حسین حسن دوست گیلان 11985 12520489 مربیگری درجه ۲
1961 جواد میزانی خراسان جنوبی 1038 12556238 مربیگری درجه ۲
1960 آرش شاهمرادی کرمانشاه 7083 12515841 مربیگری درجه ۳