لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه مربیگری
2192 سعید بنی رشید خوزستان 9465 12503959 مربیگری درجه ۳
2157 کامران صوفی زاده آذربایجان غربی 33411 12502618 مربیگری درجه ۲
2127 جواد ترکمن نژاد گیلان 5871 12511722 مربیگری درجه ۳
2118 مزدک ارزانی پور خوزستان 32301 12537624 مربیگری درجه ۱
2109 مهران اعظمی کیا اصفهان 9672 12502502 مربیگری درجه ۲
2103 سامان فرشادی فر لرستان 10353 12516015 مربیگری درجه ۳
2091 علی امیری تهران 6501 12505641 مربیگری درجه ۲
2063 آرمان شاه زمانی فارس 1457 12507318 مربیگری درجه ۲
2034 محمد کریمی البرز 4098 12539775 مربیگری درجه ۲
2028 غلامرضا شمسی آذربایجان غربی 29055 12504246 مربیگری درجه ۲
2025 مرتضی مهرابی فارس 5661 12506958 مربیگری درجه ۳
2010 میلاد مظفر البرز 11733 12511170 مربیگری درجه ۳
2008 مصطفی رحمتی خراسان رضوی 4908 12503746 مربیگری درجه ۱
2001 حسین شهیری طبرستانی مازندران 8871 22502726 مربیگری درجه ۲
1981 رضا سیستان خوزستان 10500 12568775 مربیگری درجه ۲
1973 مهدی محمدی مازندران 3546 12546933 مربیگری درجه ۲
1934 سیاوش نبی پور فارس 22941 12526550 مربیگری درجه ۳
1927 آرمان طاهری خراسان رضوی 3681 12519391 مربیگری درجه ۳
1916 علی کدخدایی اصفهان 2913 12539740 مربیگری درجه ۳
1909 محسن محمدی بوشهر 7386 12558001 مربیگری درجه ۲