لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه مربیگری
2109 مهران اعظمی کیا اصفهان 9672 12502502 مربیگری درجه ۲
2091 علی امیری تهران 6501 12505641 مربیگری درجه ۲
2070 رعنا حکیمی فرد تهران 2571 12510572 مربیگری درجه ۲
2025 مرتضی مهرابی فارس 5661 12506958 مربیگری درجه ۳
2001 حسین شهیری طبرستانی مازندران 8871 22502726 مربیگری درجه ۱
1981 رضا سیستان خوزستان 10500 12568775 مربیگری درجه ۲
1931 مجید همتی سمنان 1102 12561630 مربیگری درجه ۳
1927 آرمان طاهری خراسان رضوی 3681 12519391 مربیگری درجه ۳
1905 امیر اچاک کردستان 1332 12502944 مربیگری درجه ۳
1887 رضا پاشانجاتی خراسان رضوی 4866 12506079 مربیگری درجه ۱
1885 بهرام بهادری بیرگانی خوزستان 24666 12504882 مربیگری درجه ۳
1868 علیرضا آهنگری سریزدی تهران 42072 42519977 مربیگری درجه ۲
1851 سید حسین علی حسینی گوکی کرمان 9402 12518050 مربیگری درجه ۳
1850 پرهام امیدیان اصفهان 31962 12536636 مربیگری درجه ۳
1848 محمد مهدی هجرتی خراسان شمالی 4158 12540633 مربیگری درجه ۳
1829 فریدون حبیبی راد گلستان 8235 12586587 مربیگری درجه ۳
1781 امین جعفرزاده مازندران 20682 12506869 مربیگری درجه ۳
1771 کامبیز بیاتی اصفهان 6720 12534110 مربیگری درجه ۲
1745 مهدی زاهدی هرمزگان 7962 12548251 مربیگری درجه ۳
1736 نسرین جان محمدی تهران 7458 12557773 مربیگری درجه ۲