لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه مربیگری
2189 مهرداد صداقتی البرز 5658 12502766 مربیگری درجه ۱
2109 مهران اعظمی کیا اصفهان 9672 12502502 مربیگری درجه ۲
2099 رضا اخگری تهران 2589 12518344 مربیگری درجه ۳
2053 ابوالفضل عابدی خراسان رضوی 6171 12502588 مربیگری درجه ۱
2034 محمد کریمی کردستان 4098 12539775 مربیگری درجه ۱
2001 حسین شهیری طبرستانی مازندران 8871 22502726 مربیگری درجه ۱
1977 امیر افتخاری البرز 1374 12504505 مربیگری درجه ۱
1931 مجید همتی سمنان 1102 12561630 مربیگری درجه ۳
1927 مصطفی لزومی تهران 113549 12556890 مربیگری درجه ۲
1904 مهرداد آهوران تهران 12834 12518328 مربیگری درجه ۲
1892 آرین رحیم زاده تهران 117125 12513520 مربیگری درجه ۳
1885 بهرام بهادری بیرگانی خوزستان 24666 12504882 مربیگری درجه ۳
1851 سید حسین علی حسینی گوکی کرمان 9402 12518050 مربیگری درجه ۳
1841 رضا محمودی مازندران 5052 12528587 مربیگری درجه ۲
1829 فریدون حبیبی راد گلستان 8235 12586587 مربیگری درجه ۳
1815 کیامرز عسگری دیناشی خوزستان 10692 12522236 مربیگری درجه ۳
1798 حسن علیزاده اردبیل 30654 22550690 مربیگری درجه ۲
1781 امین جعفرزاده مازندران 20682 12506869 مربیگری درجه ۳
1745 مهدی زاهدی هرمزگان 7962 12548251 مربیگری درجه ۳
1736 نسرین جان محمدی تهران 7458 12557773 مربیگری درجه ۲