لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 میترا آقا بالی 101782
فعال 0 زهرا بالواسه 101783
فعال 0 آیلین فریدونی 101784
فعال 0 آرتین ژیان پور 101785
فعال 0 محمد ماهینی 101786
فعال 0 فاطیما ثابت سروستانی 101787
فعال 0 پویا عارف سروستانی 101788
فعال 0 پویا توانا 101790
فعال 0 امیرحسین طالبی 101791
فعال 0 نویان حیدریان 101792
فعال 0 ویانا سالاری 101793
فعال 0 ali عزیزی 101794
فعال 0 شریفه رئیسی پور نیا 101796
فعال 0 شریفه یوسفی 101797
فعال 0 سهیل محمدپور 101799
فعال 0 محمد طه رنجبر کلر 101800
فعال 0 محمد جواد ملک شاهکوهی 101801
فعال 0 احسان کریم آبادی 101802
فعال 0 ماهان وطن خواهی 101803
فعال 0 سوگند نصیری 101804