لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 نگین سلجوقی 101169
فعال 0 نگار سلجوقی 101170
فعال 0 مومنه باقرزاده 101171
فعال 0 امیرحسین ایلاقی حسینی 101172
فعال 0 شایان ایمن 101173
فعال 0 ایمان جهانبخش 101175
فعال 0 سید علی منیری اردکانی 101177
فعال 0 محمد رضا حسین پناهی تازه آباد 101181
فعال 0 مبین رستمی 101184
فعال 0 مجتبی رستگاری مطلق 101187
فعال 0 امیرحسین رضایی 101189
فعال 0 عیسی سوری لکی 101202
فعال 0 علی ممیوند 101203
فعال 0 هادی فریان 101204
فعال 0 آرین افشین 101205
فعال 0 کورش توانگر 101206
فعال 0 علی محمدپور 101207
فعال 0 سعید جوادی 101208
فعال 0 کسری کنگرلو 101209
فعال 0 حسین عبیدزاده 101210