لیست اعضاء فدراسیون شطرنج

ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
2160 حمید دهقانی 5265
2160 رضا وحیدی 1296
2159 امیر مسعود مرادی 4635
2159 علیرضا آقایی 2358
2158 حامد منوچهری 7455
2158 گقام موسس 18720
2156 کیان مشمولی 2112
2153 سید جعفر خمیسی 5064
2152 سید محمود قاریزاده 11133
2152 فرشاد زاهدی 11238
2151 کاظم بختیاری 22632
2150 رسول عباسی گل گیر 16776
2148 محمد رضا افشاری 6048
2148 جواد کابری 6768
2148 سعید گل افروزی 1152
2146 سید بهرنگ کبودی 6192
2145 مسعود امیرسوادکوهی 5760
2142 آرمین خواجوی 9990
2141 علی عابدی 14034
2140 محسن مصدق پور 6627