لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 1911 آرمین طایفه قهرمانی 18870
فعال 1910 سعید ولوکلایی 23973
فعال 1908 صدیقه کلانتری درونکلا 3003
فعال 1906 قائم مسعودی 1413
فعال 1906 امید اله وردی 15936
فعال 1904 امیرمحمد رحیمی 20289
فعال 1900 عنایت اله امینی 1267
فعال 1897 علیرضا برازجانی 5676
فعال 1897 نینا همتی زاده 6624
فعال 1896 مهدی کریمی پور بارنجی 1387
فعال 1896 سید عطا اله صالح کوتاه 1207
فعال 1894 مهدی انجم روز 7224
فعال 1893 سینا صائمی 31122
فعال 1892 عباس صادقی 1773
فعال 1890 هوشنگ مشی 24138
فعال 1889 زهرا سلیمانی جلودار 4839
فعال 1888 میثم روشن چشم 7593
فعال 1884 پروا بهزاد نظیف 2817
فعال 1878 کامران کاظمی 4233
فعال 1872 محسن فرازنده 5481