لیست اعضاء فدراسیون شطرنج

ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
2227 کیهان هنری 7305
2227 کاوه قاضی الشریف 3504
2222 محمد جواد نادری 7086
2221 ساسان ربیعی 1623
2221 محسن وقار 6348
2219 محمدحسین شمسی 1497
2219 غزل حکیمی فرد 2568
2218 علی نیک نداف 1632
2215 احمد ابراهیمی 37587
2211 میثم خطیبی 4704
2211 علیرضا شفیعی 1055
2211 غلامرضا علیزاده 24402
2209 حمیدرضا اسماعیلی 9678
2203 ارسلان زرین فام 4656
2203 امیر محمد سوزنکار 4986
2202 مهدی حسینی پور 9798
2201 محمدرضا اپروز 9711
2198 شایسته قادرپور 5394
2198 ابراهیم مومنی 5718
2197 عباس خاکپور 1147