لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 1984 آرین فرمانی انوشه 19494
فعال 1982 مهدی پورعباسی 9468
فعال 1981 امید کریمی 2283
فعال 1977 امیر افتخاری 1374
فعال 1971 نوید هوشدار محجوب 5301
فعال 1970 جواد صفریان 7227
فعال 1970 امیر چرخستانی 9507
فعال 1969 رضا میرزاجانی 6168
فعال 1968 پدرام ناظمی 11397
فعال 1968 میلاد خدابنده 3810
فعال 1966 آروین محمدی 11208
فعال 1962 آیدین عبداله زاده 9708
فعال 1960 سعید مرتاضیان 10668
فعال 1955 آبتین عطاخان 18840
فعال 1954 مهدی بینائی تولائی 14439
فعال 1950 عادل قاعدی فرد 9786
فعال 1950 طناز ازلی 2742
فعال 1949 البرز باقی پور 9030
فعال 1948 سامان آرمند 1434
فعال 1948 فربد متقی 6426