لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 محدثه رئیسی وانانی 19596
فعال 0 محمدصادق ثابتی 19770
فعال 0 علی یگانه خراسانی 2847
فعال 0 هادی یزدان شناس 20145
فعال 0 محمد رضا اصلانی 20313
فعال 0 علی قاسمی 20970
فعال 0 آروین زمانی 21252
فعال 0 محمد رضا زمانی 21255
فعال 0 شوکت جهانشاهی 22014
فعال 0 علی فلاحیان 22407
فعال 0 میثم تنهامرد 22482
فعال 0 ژاله یوسفی 22743
فعال 0 الناز حمزه لو 3978
فعال 0 آریا جلیلی 23475
فعال 0 حمیدرضا مقدم 23727
فعال 0 اسماء حلاجی 23769
فعال 0 محمد امین نجاری 23853
فعال 0 سعید مشهدی 23997
فعال 0 محمد مبین اسماعیلی 24327
فعال 0 ارشیا یوسفی دادرس 24597