لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 1153 رضا خجسته 35235
فعال 1152 کارو سیدی 14598
فعال 1152 سیده هرانوش موسوی شوار 15315
فعال 1146 نیما تاکی 38844
فعال 1144 پریسا رحمن زاده شاهی 12810
فعال 1136 عبدالله مصباحی 1074
فعال 1125 فرزین نقوی 13620
فعال 1117 عطیه اخلاقی مهر 36429
فعال 1111 علی بهروزی 29607
فعال 1111 عباس محمدیان 30495
فعال 1111 شایان علی نژاد 33303
فعال 1104 محمد سهیل خدابخشی پاریزی 18432
فعال 1090 امیرحسین مردی زرنقی 40797
فعال 1083 هانیه میرزاپور 18612
فعال 1076 نسترن چوب بر 14745
فعال 1073 الیاس سهمی حصاری 21111
فعال 1073 ماهان نیازی 41091
فعال 1067 مهدی صالحی 17979
فعال 1066 نیما خمسه 39834
فعال 1060 امیر حسین پودینه 15330