لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 2040 صادق اسدی 5673
فعال 2037 آنوشا مهدیان 2706
فعال 2024 نوید بهرامی هزاوه 1806
فعال 2023 میلاد مظفر 11733
فعال 2018 جواد کابری 6768
فعال 2016 سیداحمد دانش پور 7527
فعال 2015 محمدرضا عابدی 3621
فعال 2014 بهزاد کلانتری دهقی 6519
فعال 2013 سعید غنی افشرد 8295
فعال 2012 مسعود مهبودی 17016
فعال 2009 ساسان علی بابایی 17820
فعال 2009 سبحان ساعدی 25068
فعال 2007 امین عابدی 5697
فعال 2001 امیر میراب 7113
فعال 2000 مرتضی مهرابی 5661
فعال 1998 حسین شهیری طبرستانی 8871
فعال 1997 حمیدرضا صداقت خواه 1797
فعال 1995 محمدرضا شهبازی 8991
فعال 1992 آراد نظری ارم ساداتی 3132
فعال 1986 مهرداد درخشانی 1372