لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 بهراد جامه بزرگ 102498
فعال 0 بهفر جامه بزرگ 102499
فعال 0 صبا فرجی 102507
فعال 0 محمد پارسا فضل الهی 102509
فعال 0 اردلان پولادوند 102514
فعال 0 سورنا آرویش 102515
فعال 0 علی عسکری 102517
فعال 0 عطاء اله شمشیری شاقربان 102518
فعال 0 کورش نعمتی 102519
فعال 0 مهدی شمشیری شاقربان 102520
فعال 0 امیر عبدی یوسفوند 102521
فعال 0 مریم فاضلی هفت لنگی 102522
فعال 0 دانیال شمامی 102523
فعال 0 زلیخا شهیدی 102524
فعال 0 حسین حاجی پور 102533
فعال 0 درسا پور امرللهی 102536
فعال 0 صادق شمس 102544
فعال 0 امیر عباس حسینی 102546
فعال 0 سیده تینا حسینی 102547
فعال 0 امیر حسین حسنی 102548