لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه داوری
2217 محمدحسین شمسی مرکزی 1497 12507326 داور درجه 3
2009 مهدی عیوضی آذربایجان شرقی 8352 12504912 داور درجه 3
2001 حسین شهیری طبرستانی مازندران 8871 22502726 داور درجه 2
1981 رضا سیستان خوزستان 10500 12568775 داور درجه 2
1977 امیر افتخاری البرز 1374 12504505 داور درجه 1
1970 امیر چرخستانی لرستان 9507 12501875 داور درجه 3
1936 جواد وفا آذربایجان غربی 102362 12511730 داور درجه 2
1933 خبات هجرانی کردستان 1224 12515582 داور درجه 2
1910 مهدی انجم روز آذربایجان شرقی 7224 12524760 داور درجه 2
1872 محسن محمدی بوشهر 7386 12558001 داور درجه 1
1833 امین نامی مازندران 1503 12563013 داور درجه 1
1833 محمد علی بپویی گیلان 3654 12563803 داور درجه 2
1817 حسین فریداحمدی نیا آذربایجان شرقی 1184 22522620 داور درجه 3
1814 حجت بهروزی مقدم کرمان 9807 12575518 داور درجه 3
1804 نرگس زحمتی تهران 10137 12575461 داور درجه 2
1794 مهدی قنبری تهران 8826 12505994 داور درجه 3
1791 سهراب فلاح زاده فرد لرستان 10350 12515990 داور درجه 3
1770 غلامرضا صیدابادی گلستان 19761 12507270 داور درجه 3
1770 حسین کاوه اردبیل 38592 22594701 داور درجه 3
1769 آرمان علیپور لرستان 13911 12528188 داور درجه 2