لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع درجه داوری
عضویت تمدید نشده است 0 شهرام خادم وطن 32418 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1644 محمد عزیزی 37683 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1926 آرش همتجو 5607 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1894 سعید پورشاهماری 32466 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 زهرا مطهری 26517 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 پریسا شعبانی 1172 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1682 حسین برجی 2100 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 فاطمه باقری 18237 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 عبید سیلاوی 37233 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 نیلوفر سرشکانی 1366 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 سهیلا رضایی 11136 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 فرانک امیری 27684 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1972 کامران برک پور 32886 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 2060 جواد بوری 30018 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 2101 سیامک پیرملکی 5415 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 دامون جهانزاد 16419 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1718 مجید حامدی نیا 2385 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1588 حامد سعیدی 35814 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 سمانه نخعی 6483 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 نوشان یوسفیان جعفر آبادی 2457 داور درجه 3