لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع درجه داوری
عضویت تمدید نشده است 0 سحر نوری 1019 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 2078 مهرداد پهلوان زاده 28998 داور درجه 1
عضویت تمدید نشده است 1771 اکبر باقری 1401 داور درجه 1
عضویت تمدید نشده است 1593 حسین گلشنی 1075 داور درجه 1
عضویت تمدید نشده است 0 معصومه نوائی سلوط 26247 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 ژیلا آقایی حمل آباد 25257 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 قربان ادراکی 30636 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1622 صابر اشرفی نوشنق 9498 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 رضا امیری مسجدلو 11718 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1138 سمیه بالایی اورجعلی لو 25086 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 جلال بهلولی 30642 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 میلاد سلیمانی 30651 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 علی شیرزاد 30627 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1827 حسن علیزاده 30654 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1891 بهنام گلمرادی اردی 1274 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 سید علی موسوی 30657 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1531 منصور ناظری 30567 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 مجید کریم پناه 21795 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1371 امیر قاسمی پور افشار 14952 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 ابوبکر عزیزی 27537 داور درجه 3