لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع درجه داوری
عضویت تمدید نشده است 0 میترا زمانوند 100282 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 نرگس جمشیدی 100307 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 سایما خرم 100284 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 سعید رضایی 100301 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 فاطمه زمانیان 100288 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 محمد صادق احمدیان 100297 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 اکرم محمدی 100287 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 فاطمه تاجیک 23937 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 نیما جوادی 100306 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 مجید قربانیان اله اباد 8796 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 فائزه پاکروان 100073 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 مجید اوجاقی 1674 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 مژگان خلیلیان تبریزی 28047 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1413 امیر شایان مقتدری اصفهانی 21549 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 حامد حکم آبادی 15930 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 امین پوررضا 100991 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1130 شهام اصفهانی زاده 36258 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 محمد تقی غلامپور 49677 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 رسول صحابی فرد 100001 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1377 امین فلاح 41652 داور درجه 3