لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع درجه داوری
عضویت تمدید نشده است 0 آرش محجوب 101274 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 قربان فرهادی 100540 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 امیر شاهی 101211 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 ذاکر زارع دایلاری 37530 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 مومنه باقرزاده 101171 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1482 شهرام برومند 24714 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 هادی بناکار 101279 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 طهمورث قطره سامانی 41136 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 مریم فلاح 39024 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 محمد آوجی 100726 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1428 قاسم عمرانی 35517 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1238 مهدیه ابطحی 23679 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1685 امیر رضایتی 19452 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 غلامرضا رودسرابی 100305 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 سید فرزاد حسینی 19392 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 سمیه جعفری 100294 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 لیلا فلاح 100286 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 فاطمه تیموری 100281 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 اسماعیل شیرین کام 100296 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 مهدیه تاجیک 100285 داور درجه 3