لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع درجه داوری
عضویت تمدید نشده است 1312 مریم مرادی بورکی 35475 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 2016 جعفر صفری نژاد 9846 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 علیرضا صبوری 7068 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1982 هادی حمیدیان 22101 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 رامین امیر اسماعیلی 12165 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 وحید کیخوایی 101504 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 امیرهوشنگ نکویی 34047 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 آبتین گل‌کار 18246 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1870 محمدنقی ابراهیم زاده 1587 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 مهناز مشمولی 39663 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 فاطمه حیدری 9978 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 کیومرث بیات 1165 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 2103 کاویان داداش زاده 4875 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1890 حسن صیادجوینده 5973 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1410 سیروس ضرابی 13971 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 2025 مهران قربانی 6072 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 افشین کوچک زاد 9060 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 2157 رضا وحیدی 1296 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 غلامحسین اندیک 11169 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1699 جاسم ساکی 27402 داور درجه 3