لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2042 سجاد مرادی بوشهر 4944 12521744
2042 کوروش طوفانی تهران 1593 12541109
2041 نادر محمودی البرز 16854 12506427
2040 ماهان بانشی فارس 3276 12562220
2038 مرتضی مهرابی فارس 5661 12506958
2037 عارف براتیان گلستان 22773 12513210
2034 صادق اسدی همدان 5673 12502375
2030 سعید غنی افشرد آذربایجان شرقی 8295 12505242
2028 محمدرضا شهبازی قزوین 8991 12521930
2024 نوید بهرامی هزاوه مرکزی 1806 12539422
2024 آرین قسمتی خراسان رضوی 2976 12539660
2023 میلاد مظفر البرز 11733 12511170
2023 صائب برزگر اسکندرکلائی مازندران 2808 12513237
2022 امید کریمی اصفهان 2283 12547573
2020 امیرعلی غفوریان تهران 1677 12533831
2019 علیرضا بهاری راد گیلان 6690 12513180
2018 احمد پورعنقا سیستان و بلوچستان 1057 12502952
2018 بهزاد کلانتری دهقی اصفهان 6519 12500976
2018 جواد کابری البرز 6768 12500755
2018 هادی صمدی آذربایجان شرقی 8682 12504181