لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2101 سعید پیرملکی خراسان رضوی 15054 12502995
2100 مجتبی وحدانی فارس 7296 12511749
2099 پویان دوستکام تهران 5691 12501824
2094 سهیل اثنی عشری گلستان 6723 12502120
2094 رادمهر قدیری تهران 3399 12521205
2092 حمیدرضا اسماعیلی فارس 9678 12504335
2091 آرین بشیری گیلان 6309 12539465
2091 علی امیری تهران 6501 12505641
2087 مبین توانا گلستان 12297 12512605
2086 درسا محمدابراهیم خان ابری تهران 28956 22542019
2082 مهیار درودیان تهران 13122 12505811
2080 آبتین عطاخان قزوین 18840 22502203
2076 عبدالله بودش البرز 16857 12510076
2074 ساسان ربیعی فارس 1623 12506095
2073 چنگیز رضایی خیرآبادی چهار محال و بختیاری 5667 12560030
2073 عبداله نادری جلودار مازندران 5796 12504629
2072 ابوالفضل کاظمیان اسکی مازندران 1785 12539791
2071 محمود پیرواولیا تهران 102589 12500135
2069 فرشید سبحانی گیلان 6099 12500453
2068 علی صفیری اصفهان 7035 12570761