لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2177 کاوه قاضی الشریف تهران 3504 12506028
2171 پویا ماری اوریاد فارس 7893 12504726
2169 بنیامین بابانیا گیلان 3882 12539392
2160 محمدمهدی چواری کرمانشاه 4020 12542563
2158 رضا روزبیان تهران 18867 12508012
2150 امیرمحمد آزادی البرز 23472 22510842
2148 محسن وقار گیلان 6348 12502006
2143 سروش اثنی عشری گلستان 6726 12502138
2140 مجتبی ترازوی عدل آذربایجان غربی 29349 12518298
2137 حمید دهقانی خراسان رضوی 5265 12500992
2129 جواد ترکمن نژاد گیلان 5871 12511722
2122 مهدی امینی زاده کرمان 2178 12552860
2119 ابراهیم حق شناس گتابی تهران 1020 12500828
2116 سعید خلیلی آذربایجان غربی 29091 12503495
2115 اناهیتا زاهدی فر تهران 1893 12560715
2112 محمد اصبحی هرمزگان 10269 12505196
2110 حسن مهدوی قزوین 15486 12580120
2106 شاهین زنگنه فارس 25056 12527726
2103 کاویان داداش زاده گیلان 4875 12500410
2103 محمد ابراهیمی تهران 102133 12507814