لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2233 میثم خطیبی زنجان 4704 12525090
2232 بهروز رزاقی البرز 7131 12526037
2228 امیر علی دلاوری همدان 3897 12521337
2221 سید کیان پورموسوی مازندران 14577 12585807
2220 سید جعفر خمیسی مازندران 5064 12525081
2219 سعید بنی رشید خوزستان 9465 12503959
2217 محمدحسین شمسی مرکزی 1497 12507326
2215 احمد ابراهیمی تهران 37587 12502979
2212 هادی قربانی تهران 5895 12502910
2210 مهدی مهدوی راد تهران 7302 12502669
2204 عبدالمجید روحی گلستان 8802 12513555
2199 سید هادی خوشکلام گیلان 3210 12508764
2198 شایسته قادرپور تهران 5394 12500747
2193 عبدالامیر خطیب زاده دوانی خوزستان 1195 12501450
2192 رضا مشاطان البرز 1196 12506435
2192 محمد صادق نادری اصفهان 2145 12561380
2190 صاحبعلی عطانژاد آذربایجان شرقی 6447 12506664
2185 بهرنگ برزیگر گیلان 5223 12503835
2183 مجتبی ملکی البرز 3687 12515060
2180 مرتضی عسگری آذربایجان شرقی 6792 12501638