لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 فاطمه بایروند تهران 104135 --------
0 نسرین حقیقت ممقانی تهران 104136 --------
0 لیلان زمانی حقی البرز 104137 --------
0 مهدی سقایی سنگدهی تهران 104138 --------
0 سپیده عزیزی گلستان 104139 --------
0 صفیه حاجی آبادی تهران 104140 --------
0 منوچهر رضایی البرز 104141 --------
0 محمدرضا حوریان خوزستان 104142 --------
0 آرمین عباسی سورشجانی اصفهان 104158 --------
0 رضوان حاجی آبادی تهران 104159 --------
0 زهرا عبدی تهران 104160 --------
0 آرش رضازاده فارس 104161 --------
0 بهاره ایازی فارس 104162 --------
0 شهرام مو سی علی کرمان 104163 --------
0 مرجان چمنی گلستان 104164 12526908
0 محمدمهدی فرمانی فارس 104165 --------
0 مصطفی غمخوار تهران 104167 --------
0 مهرداد مقدم تهران 104168 --------
0 محمد مراد آبادی تهران 104169 --------
0 هدیه مصباحی خراسان رضوی 104170 --------