لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2327 مهدی حسینی پور خوزستان 9798 12506850
2326 امید نوروزی تهران 6252 12501190
2316 امیر کوثری نیا فارس 5355 12500089
2311 فرزاد بلورچی فرد تهران 2679 12510084
2290 بردیا دانشور تهران 6474 12576468
2290 آرش روغنی البرز 2748 12501034
2289 محمد اکبری مازندران 9813 12513121
2287 امیر حسین جمشیدی البرز 10824 12552941
2286 امیرحسین کاشفی تهران 3618 12557935
2282 محمدمیران خادمی تهران 6444 12503550
2281 مبینا علی نسب علمداری مازندران 3417 12528897
2280 غزل حکیمی فرد تهران 2568 12506540
2279 مهرداد صداقتی البرز 5658 12502766
2276 میترا حجازی پور خراسان رضوی 5346 12505951
2272 امیررضا پورآقابالا آذربایجان شرقی 2628 12572896
2270 علی راستبد گیلان 5712 12567477
2270 محمد جعفر کامبوزیا تهران 1000 12500186
2256 علی ولیزاده مازندران 5769 12512613
2250 شادی پری در تهران 2853 12500666
2235 علی پیلوایه تهران 6249 12506443