لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع درجه مربیگری
عضویت تمدید نشده است 0 لیلا فاتحی شهرضا 37875 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 محمد سالاری 37581 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 پوریا اصل نویدی 37281 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 سمانه صلاح نسب 35733 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 زهرا قاسمی 35688 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 نفیسه خبوشانی 37923 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 ارزو منصورزاده 37803 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 1369 یاسر والامنفرد 37608 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 1313 سید علی موسوی 33930 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 جعفر جعفری قورتانی 33393 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 محمود صادقی 32772 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 فاطمه موسوی 37935 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 سید فرشید موسوی 37932 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 عاطفه اسحاقی 37908 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 محمد صادقی 37905 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 علیرضا تقی زاده 37902 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 محمدعلی رضائی 37611 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 1139 مسعود زارعی 30270 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 امیرحسین خسروانی 37857 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 مینا هادیان 37794 مربیگری درجه ۳