لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
1968 پدرام ناظمی 11397
1967 علیرضا حمیدپور جان فشان 14514
1967 حبیب نصرالهی 14493
1965 مهران همه کسی 21759
1963 بابک قربان زاده 14637
1962 احمد رضا هرمزی 13113
1962 آیدین عبداله زاده 9708
1960 آرش شاهمرادی 7083
1960 کیوان انصاری نو 9348
1960 سعید مرتاضیان 10668
1959 آرش کثیری 13623
1958 محمد زاهدی 4518
1954 پیمان معافی مدنی 5952
1953 نیما ابراهیمی 14799
1951 سید رضا سید مرتضایی 1194
1951 علی قنبری نوشهری 13170
1951 ایمان اکبری 5964
1950 مجتبی سعیدی 7824
1948 فربد متقی 6426
1948 سامان آرمند 1434